AKTUELLT

Vad händer på den nordiska marknaden?

Aktuell marknadsinformation

Här ger vi fortlöpande information om vad som händer på den Nordiska marknaden

Fagerhults Group AB & Kenneth Svane förvärvar GTG Nordic AB den 1 juli 2023

Fagerhults Group AB (som driver Fagerhults Garden AB) & Kenneth Svane förvärvar GTG Nordic AB den 1 juli 2023.
Efter 10 år med stora framgångar känns det nu mycket bra att lämna över GTG Nordic AB till Fagerhults Group & Kenneth Svane.
GTG Nordic AB har under dessa 10 år utvecklats till ett etablerat trädgårdsföretag som levererar portionsfröer, näring, blomsterlök, trädgårdstillbehör till de flesta kedjeföretag som säljer trädgårdsprodukter samt till de flesta e-handlare. Även många fackhandlare säljer GTG Nordics produkter. Vi jobbar med norra Europas största producent av framför allt portionsfrö, som är en av GTG Nordics viktigaste samarbetspartner i hela Skandinavien.
Tillsammans har vi lyckats etablera oss som en av Skandinaviens marknadsledande företag inom framför allt portionsfrö. Nuvarande ägarna av GTG Nordic AB, Tommy Hansen och Gunnar H Svensson kommer under en period efter det formella övertagandet 1 juli -2023 vara tillgängliga för support och rådgivning.

Fagerhults Group AB & Kenneth Svane acquire GTG Nordic AB on July 1, 2023
Fagerhults Group AB (which runs Fagerhults Garden AB) & Kenneth Svane acquire GTG Nordic AB on July 1, 2023.
After 10 years of great success, it now feels very good to hand over GTG Nordic AB to Fagerhults Group & Kenneth Svane.
During these 10 years, GTG Nordic AB has developed into an established gardening company that supplies portioned seeds, nutrition, flower bulbs, garden accessories to most chain companies that sell garden products as well as to most E traders. Many specialist retailers sell GTG Nordic’s products.
We work with north Europe’s largest producer of above all batch seed, is one of GTG Nordic’s most important partners in all of Scandinavia.
Together, we have succeeded in establishing us as one of Scandinavia’s market-leading companies in, above all, portioned seed.
The current owners of GTG Nordic AB, Tommy Hansen and Gunnar H Svensson, will be available for support and advice for a period after the formal takeover 1 July -2023.